EMG

Last Updated on February 7, 2023

Beynimizdeki biyoelektriksel süreçlerle, çevrenin farkında olur ve çevremize uyum sağlamak için tepkiler oluştururuz.

Çevremizdeki ışık, ses, ısı, yanma, ağrı, basınç, batma, temas gibi fiziksel faktörler; koku ve tat gibi kimyasal faktörler ve pozisyon, açlık, yerçekimi, gerilme gibi organizmanın durumunu belirten faktörler; beyindeki özel reseptörlerle elektriksel sinyallere dönüşerek ilgili duyu sinir sistemine gönderilir.

Bu sinirler, aldıkları elektrik sinyallerini omurilik aracılığıyla merkezi sinir sistemimize aktarır, bu sinyaller değerlendirilir, kıyaslanır ve duyum olarak algı merkezine iletilir.

Oluşan bu duyumlar, kişilerin çevrelerine karşı tutumunu belirler; uyum için tepkiler oluşturur; organizmanın korunması ve yaşamını sürdürebilmesi için refleksler oluşturur. Bu tepkiler içinde en bilineni hareket etmektir.

Hareket etmek için, sinir tellerinden geçen elektriksel sinyallerin gerekli hız ve kalitede aktarılabiliyor olmalıdır. Aynı şekilde, sinirlerden kaslara aktarılan sinyal akışının da belirli bir kalitede olması gerekmektedir.

Duyu ve motor iletim yollarımız arasındaki elektrik iletiminin, bu yollardaki reflekslerin, motor sinirlerden kaslara aktarılan sinyallerin hızı ve kalitesi, elektriksel durumların değerlendirilmesi, normal dışı iletimlerin saptanması için elektronörofizyoloji adı verilen bir nöroloji laboratuvar incelemesi yapılır. Sıkça kullanılan EMG ünitesi de, bu laboratuvar incelemelerinden biridir.

EMG ile Neler İncelenir?

 • Duyu sinirlerinin ve motor sinirlerinin sinir iletim hızının ölçülmesi,
 • Kas aksiyon potansiyelleri amplitüdlerinin ölçülmesi,
 • Duyu potansiyelleri ve genel polinöropatilerin incelenmesi,
 • Motor geç yanıtlarının ve refleks arkının ölçümü, zaman değerlendirmeleri,
 • Kaslara ait istirahat aktivitelerinin, maksimal kasılma örneklerinin ve motor ünite potansiyellerinin iğne elektromiyografisi yöntemi ile değerlendirilmesi,
 • Sinirlerin elektriksel aşırımının değerlendirilerek kas sinir kavşağı hastalıklarının belirlenmesi.

Nöroloji uzmanı bu değerlendirmeleri kullanarak tedavi seçenekleri oluşturur, bu hastalıkların derecelerini ve yerleşimlerini saptar.

Hangi Durumlarda EMG Tetkikleri Yapılır?

 • Ellerde veya ayaklarda oluşan uyuşma, yanma ve ağrılarda,
 • Boyun ve bel fıtıklarında,
 • Şeker hastalarında görülen uyuşmalarda,
 • Kasların aşırı kasılması durumlarında,
 • Diyaliz hastalarında görülen uyuşmalarda,
 • Kas ağrılarında,
 • Kas erimesi veya seğirmesi durumlarında,
 • Kuvvetsizlik atakları görülmesi halinde,
 • Yüz felcinde,
 • Kazalara, silah yaralanmalarına, delici ve kesici alet ile yaralanmalarına bağlı duyu ve hareket kusurlarında,
 • Enjeksiyona bağlı duyu ve hareket kusurlarında,
 • İlaçlara bağlı veya zehirlenmeden kaynaklı duyu ve hareket kusurlarında,
 • Belirli kas gruplarında yaşanan kuvvetsizlik durumlarında EMG tetkikleri yapılır.
Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?