Patoloji Tetkikleri

Last Updated on February 17, 2023

Özkaya Tıp Merkezimizde tüm patoloji tetkikleri, uluslararası geçerliliği olan TÜRKAK TSE ISO EN 15189 AKREDİTASYON kalite belgesine sahip Özel Viromed Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Patoloji, hastalık bilimi anlamına gelen tıp dalıdır. Patolojide, doku ve hücrelerdeki hastalıklar özel testler ile teşhis edilmektedir. Patoloji testleri, çoğunlukla kanser teşhisi ve evresini belirlemek amacıyla yapılır. Vücuttaki bütün dokulardan örnek alınabilir ve incelenip pek çok hastalığın teşhisi yapılabilir. Patoloji raporu, test sonucundan edinilen bilgiler doğrultusunda tanı belirlenmesinde ve hastalığın evresinin tespitinde kullanılır. Tanı konulamayan durumlarda ise ek tetkikler ve örnekler alınması istenebilmektedir.

Patoloji Ünitesinin Çalışma Alanları Nelerdir?
Patolojinin önde gelen çalışma alanı, her tür hastalığın kesin tanısını koymak için incelemeler yapmaktır. Bunun dışında başka çalışma alanları da mevcuttur:
 • Hastalıkların hayvanlardaki durumunun araştırılması ve tedavisinin denenmesi,
 • Otopsi için inceleme,
 • Biyokimyasal, mikrobiyolojik örneklerin araştırmalarının birlikte yürütülmesi,
 • Genetik incelemelerin yapılması.
Patoloji İncelemeleri Nasıl Yapılır?
 • İnceleme için alınan örneklerin bozulmaması, özelliğini yitirmemesi için kimyasal sıvı koruyucu içine konulup laboratuvara gönderilir.
 • Örnekler laboratuvarda kaydedilir, ilk olarak dış görünüm değerlendirilir, ardından mikroskop ile incelenmesi gereken kısımlar ayrılır.
 • Alınan kısımlar örneklenip, küçük ve ince kesitlerin alınmasına olanak verilen işlemlerden uygulanır.
 • Hazırlanmış olan kesitler özel bir tür boyayla boyanır.
 • Boyanan kesitler ışık mikroskobu ile incelenir.
 • Işık mikroskobu yardımı ile yeterli büyütme sağlanamazsa, elektron mikroskobu ile büyütme sağlanarak hücre ve dokular incelenir.
 • Patoloji laboratuvarında elde edilen örnekler, tanı konulmasını kolaylaştırmak için özel boyalarla boyanıp, genetik incelemeler yapmak için de kullanılabilir.
Patoloji Tetkikleri Hangi Hastalıklar İçin Yapılır?
Patolojik incelemeler pek çok hastalığın en net tanısını koymak, hastalıkların takip ve tedavisi için gereklidir. Bütün organ kanserlerinde kesin tanı patolojik incelemeler sayesinde konulur. Serviks, bilinen adıyla rahim ağzı kanseri gibi durumlarda, kanser gelişiminden önceki evrelerin tanısını koymak ve gerekli önlemleri almak için patolojik incelemeler önemlidir.
Kanser dışında bazı hastalıkların tanısı için de patolojik inceleme yapılmaktadır. Bunlar;
 •     Akciğerin parankim hastalıkları,
 •     Ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıkları,
 •     Sedef hastalığı,
 •     Tiroid hastalıkları,
 •     Gastrit ve ülser hastalıkları,
 •     Hepatit gibi karaciğer hastalıkları,
 •     Virüs, bakteri, parazit ve mantarların neden olduğu hastalıklar.
Patoloji Tetkikleri Nelerdir?
Frozen

Kanser hastalarından ameliyat sırasında alınan organ ya da doku parçasının ivedilikle incelenebilmesi için patoloji laboratuvarına gönderilir. Hızlı bir şekilde incelenmesi amacıyla kullanılan Frozen yöntemi sırasında hastalıklı dokuya denk gelinirse, ameliyat çok daha geniş kapsamlı yapılır. Eğer incelemenin sonucunda normal bulgulara rastlanırsa ameliyat sonlandırılır. Bu sebeple Frozen yöntemi, parça incelemesinde çok önemlidir.

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi

Bir kitleye enjeksiyon iğnesiyle girilip oradan sıvı alınmasına aspirasyon denir. İnce iğne aspirasyon sitolojisi, iç organlarda bulunan kitleden veya dışarıdan görülen bir kitleden örnekler alınıp incelenmesini sağlar.

Otopsi

Ölümlerdeki sebeplerinin gerçek nedenlerini anlamak için ölen kişiden alınan doku veya organlar patoloji laboratuvarında incelenmek üzere gönderilir.

Sitoloji

Cyto ve logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Sitoloji, hücre bilimi anlamına gelmektedir.

Hastalıklarda ana sebep olarak bilinen hücresel bozuklukların sitoloji ile hücrenin olması gereken görünümlerinin sapmalarındaki incelemelerde kullanılır. Beden boşlukları ve salgıların, örnekleri organlardan alınıp lam adı verilen ince cama yayılır.
Preparatlar, sitolojik boyalar ile boyanır. Boyanma özelliklerine, hücrelerin yapı ve şekillerine göre mikroskop ile incelenir. Normalin dışındaki görünümler değerlendirilip teşhis konulur.

Özellikle kanserin erken teşhis ve tanısında, bazı kanserlerin hormon tedavisi sonuçlarının durumu hakkında kolay ve önemli bilgi sağlamada işlevseldir. Sitolojik olarak incelenecek olan materyaller eksfolyatif sitoloji ve aspirasyon yöntemleri kullanılarak elde edilebilir.

Biyopsi

Patolojik incelemelerin yapılması için organ ve doku parçalarının alınmasına biyopsi denir. Vücutta bulunan bütün organlardan biyopsi alınabilmektedir. Biyopsi lokal anestezi yapılarak veya ameliyat sırasında alınabilir.

İğne kullanılarak doğrudan organdan, endoskopi kullanarak mide ve yemek borusundan, kolonoskopi ile bağırsaktan, bronkoskopi ile de akciğerden parça alınabilir.

2 çeşit biyopsi yöntemi vardır:

Eksizyonel Biyopsi
Hastalıklı alanın incelenmesi için tamamının alınmasına denir.

İnsizyonel Biyopsi
Hastalıklı alanın incelenmek üzere belirli bir kısmının alınmasıdır.

Kanser türlerinin bazılarında organın etrafındaki lenf bezleri çıkartılıp laboratuvar incelenmesi için gönderilebilir.

Bazı kanser türlerinde organ ve etrafındaki lenf bezleri çıkarılarak patoloji laboratuvarına incelenmek için gönderilebilir.

Eksfolyatif Sitoloji

Dokuların yenilenmesine bağlı olarak, hücreler mevcut yüzeyinden dökülür. Dökülen hücreler toplanarak incelenir ve bu yönteme eksfolyatif sitoloji denir. Eksfolyatif sitoloji ile kadın üreme sistemindeki rahim, rahim ağzı benzeri organların hücreleri; öksürtülüp alınan balgam ile alt solunum yollarının hücreleri, kalp, akciğer, eklem, beyin-omurilik gibi önemli organları çevreleyen onları saran zarların içinde bulunan sıvıların hücreleri incelenir.

Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?