Nöroloji

Last Updated on February 12, 2023

Nöroloji, sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları ile ilgilenen tıbbi birimdir.

Sinir sistemi üç bölümden oluşmaktadır: beyin, omurilik (spinal kord) ve periferik sinir sistemi. Bu bölümlerden herhangi birinde gelişen ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalıkların tedavisi nöroloji bölümümüzde yapılmaktadır.

Nöroloji bölümümüzde, uzmanlarımız tarafından poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, yoğun bakım gerektiren hastalıkların takibinde de yoğun bakım hizmeti sağlanmaktadır. Erişkin ve çocuklar için iki farklı branşta hizmet sağlanmaktadır.

Nöroloji bölümündeki hekimlerimiz 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra, 4 yıl nöroloji bölümünde ihtisas yapmışlardır.

Nöroloji Bölümümüzde Yapılan Başlıca Tetkikler Nelerdir?

EMG (Elektromiografi)

EMG, vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı rahatsız etmeyecek şiddette, doğrusal elektrik akımı kullanılarak sinirlerin elektrik üretme fonksiyonları ölçülür.

EMG incelemesi yapılırken, kaslara ve sinirlere kayıt elektrotları yerleştirilir. Elektrotlardan çıkan teller EMG aletine bağlanır. Bu işlem, kasların ve sinirlerin elektriksel aktivitelerinin ekranda görünmesini sağlar.

İncelenen kasların ve sinirlerin hasarlı olup olmadığı, hasarlı ise bunun tam ya da kısmi olup olmadığı gözlemlenir. Ayrıca, sorunun omurilik bazlı, sinir köküne dayalı, çevresel sinirlerin ya da kasların kendinden kaynaklı olup olmadığı incelenir.

EEG (Elektroensefalografi)

EEG, beynin elektriksel aktivitesinin yazdırılmasıdır. Nöbete neden olan anormal elektriksel deşarjların ortaya çıkarılması için EEG kayıtları alınır.
Nöbet sırasında ve nöbetler arasında yapılan EEG kayıtlarında anormal deşarjların görülmesi epilepsi tanısını doğrularken, tedavi sürecine de yön verir.
Tıp merkezimizde tutulan EEG kayıtları, rutin ve uyku aktivasyonlu olarak farklı şekillerde yapılabilmektedir.
Tıp merkezimizde migren tedavisine yönelik Botox ve büyük oksipital sinir bloğunun (GON) uygulamaları da yapılmaktadır.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji, sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler.

Nöroloji bölümümüzde, sinir sistemi hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi ile ilgili hizmetler sunulur.

Sinir sistemi hastalıkları arasında beyin, omurilik ve kasları ilgilendiren hastalıklar yer almaktadır.

Baş Ağrısı

Toplumumuzda yaygın görülen şikayetlerden biri olan baş ağrısı tiplerinin arasında en sıklıkla migren ya da gerilim tipi baş ağrısı gelir. Hastanın şikayetleri doğrultusunda baş ağrısının tipi belirlenir ve bir tanı konulur.

Baş ağrısının tanısı ve tedavisi nöroloji tıbbi birimimizce ilerletilir. Genellikle anamneze dayalı veya nöroloji uzmanının gerekli gördüğü durumlar neticesinde MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurularak hastaların tedavi süreci başlatılır.

Baş Dönmesi (Vertigo)

Baş dönmesi, diğer bir adıyla vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanmaktadır. Baş dönmesi, hareket ederken, eğilip kalkarken veya hızlı hareket etmeye bağlı durumlarda sıkça ortaya çıkabilir.

Birkaç saniyeden birkaç saate kadar sürebilen keskin ataklardan ve akut rahatsızlıklardan kaynaklanabilecek baş dönmeleri, hareketten bağımsız olarak, kendi kendine de oluşabilir. Sık gözlemlenen semptomların başında yer alan baş dönmesi, kendi başına bir hastalık sayılmamakla birlikte, bir hastalığın habercisi olabilir.

Baş dönmesinin nedenlerini tespit etmek için, nöroloji doktorlarımız hastanemize başvuran hastaların öyküsünü alır, ardından fiziki muayene yapar, gerekirse klinik muayenenin ardından bilgisayarlı tomografi ve MR çekimleri talep edilebilir.

Tedavide, öncelikle baş dönmesi sorununu azaltmak ve ortadan kaldırmak için denge fonksiyonları en güvenli şekle getirilir. Eğer iç kulaktaki kristallerin yer değiştirmesine bağlı bir durum söz konusu ise, tedavi kristallerin yeniden konumlandırılmasına yönelik olacaktır.

Vertigo durumu soğuk algınlığı, tümör veya enfeksiyona bağlı farklı hastalıklardan dolayı ortaya çıkıyorsa, altta yatan hastalığa göre ilaç ve farklı bir tedavi yöntemi geliştirilebilir.

Unutkanlık (Demans)

Genç yaşlarda da görülebilen unutkanlık şikayetlerinin en sık rastlanan sebebi depresyondur. İnsan ömrünün uzamasına bağlı olarak, toplumumuzda demans görülme oranı gittikçe artmaktadır.

İleri yaşta görülen unutkanlığın en yaygın sebebi ise Alzheimer hastalığıdır. Unutkanlık ile başlayan şikayetler, bilişsel aktivitelerin azalması, günlük aktivitelerde tecrübe edilen zorluk, düşünce bozuklukları gibi şikayetlerle ilerler.

Alzheimer hastalığı haricinde görülen demans, beynin damar yapısındaki bozukluklara bağlı olarak bunama ile de karşımıza çıkabilir.

Demans hastalıklarının teşhis, takip ve tedavisi, alanında uzman nöroloji hekimlerimiz tarafından yapılır.

Sara (Epilepsi)

Halk arasında nöbet geçirme veya sara krizi olarak da bilinen epilepsi hastalığı, nöroloji tıbbi birimimiz tarafından takip edilmektedir.

En sık rastlanan epilepsi nöbet tipinin belirtileri kollarda ve bacaklarda istemsiz hareketler, ağızdan köpük gelmesi, şuur kaybı, idrar kaçırma gibi jeneralize tonik klinik nöbetlerdir.

Epilepsi, çocukluk çağında başlayabileceği gibi, nadiren de olsa, erişkinlerde de görülebilmektedir. Erişkin çağda ortaya çıkmaya başlayan nöbetler halinde, kişilerin muhakkak bir nöroloji uzmanına başvurması tavsiye edilir.

Epilepsi takip ve tedavisinde kullandığımız tetkik yöntemi EEG, uyku EEG’si ve MRI’dir.
Sara tedavisi, nöroloji uzmanlarımız tarafından yazılan antiepileptik ilaçlarla yapılır.

Titreme (Parkinson)

Hareket bozuklukları arasında en sık görülen rahatsızlıklar Parkinson, diskineziler, distoni, esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklardır. Bu bozukluklar istemsiz hareketlere, yüzde ifade kaybına, ellerde titremeye, yürüme bozukluklarına sebep olabilir.

Parkinson hastalığının tanı ve tedavisi nöroloji tıbbi birimimiz tarafından yürütülür. Parkinsonun yanı sıra ellerinizde titreme, bacaklarda geceleri ortaya çıkan istemsiz hareketler veya yanma gibi şikayetleriniz varsa, yine nöroloji bölümümüze başvurabilirsiniz.

El ve Ayaklarda His Kaybı (Periferik Sinir Hastalıkları)

Vücudumuzda, kılık sinir hücrelerini kaplayan ve sinir sistemimizin fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan miyelin adlı yalıtkan bir madde bulunur. Bu maddenin eksikliğine veya kaybına bağlı olarak çeşitli nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. Toplumumuzda en sık rastlanan periferik hastalık Multiple Skleroz, bilinen diğer adıyla MS hastalığıdır. MS, ataklar halinde seyreder, atakların ardından şikayetler azalabilir, hatta kaybolabilir. Ancak, bu ataklar sırasında kalıcı hasarların meydana gelmesi söz konusudur.

MR çekimi ile izlenebilen kontrast madde tutan plakların varlığı korunmalıdır. Atak tedavisi haricinde, hastaların farklı ataklar geçirmelerinin önüne geçmek için muhtelif koruyucu tedavi seçenekleri sunulur.
Periferik sinir hastalıkları genellikle kronik rahatsızlıklar olup, tıp merkezimizde alanında uzman nöroloji hekimlerimiz tarafından teşhis, takip ve tedavisi sürdürülür.

Kas Hastalıkları

Bireylerde, sinir ve kas iletimlerindeki bozukluklara bağlı olarak, kaslarda incelme, kas kütlesinde azalma, kas kasılma sorunları gibi bir takım kas hastalıkları görülebilmektedir. Kas hastalıkları arasından en yaygın görülen otoimmün hastalıklar Myastenia ve Duchenne Müsküler Distrofidir. Göz kapaklarında düşme, göz kaslarındaki zayıflık dolayısıyla görme bozuklukları veya çift görme, kol ve bacak kaslarında zayıflama, çiğneme ve yutkunma güçlükleri gibi bazı zayıflamalar gözlemlenir. Kas hastalıklarının teşhis, takip ve tedavisi nöroloji birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Beyin ve Damar Hastalıkları (Beyin Kanaması, Felç)

Beyin ve damar hastalıkları kapsamında beyin kanaması, beyin damar tıkanıklıkları, inme veya bilinen diğer adıyla felç bulunur.

Felç, beyin damarlarından birinin tıkanmasına bağlı olarak, beynin o bölgesinin beslenemesinden dolayı meydana gelen bir nörolojik hastalıktır. Bu beslenememe durumundan kaynaklı belirli bölgelerde hücre ölümü gerçekleşir. Kuvvet kaybı, baş dönmesi, konuşma kaybı, şuur kaybı ve görme bozuklukları meydana gelebilir.

Alanında uzman nöroloji hekimlerimiz, Magnetik Resonanz Görüntüleme (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkikleri ile tıkanan damarı ve etkilenen bölgeyi belirler, ardından uygun bir tedavi planı oluşturur.

Damar tıkanıklığının yanı sıra, toplar damar tıkanıklıklarına bağlı venöz hemorajiler ve tansiyona bağlı beyin kanamaları da toplumumuzda yaygın görülen bir beyin ve damar hastalığıdır. Cerrahi olarak boşaltılması gerekmeyen beyin kanamaları, uzman hekimlerimiz tarafından takip ve tedavi edilir.
Yukarıda bahsedilen hastalıkların yanı sıra, yüz felci, diyabete bağlı sinir hasarları (diyabetik polinöropati), yüz ağrıları gibi hastalıkların teşhis, takip ve tedavileri de nöroloji tıbbi birimimizce yürütülmektedir.

Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?