Brain and Neurosurgery

Last Updated on March 13, 2023

Özkaya Tıp Merkezi beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde beyin ve sinir hastalıklarını kapsayan bütün hastalıkların tanı ve de tedavileri ile ilgili hizmetler verilmektedir. Toplumumuzda oldukça yaygın olarak görülen beyin ve sinir hastalıklarına yönelik ilerleyen tıp teknolojisi ile hızla gelişmekte ve buna ilaveten teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınması sağlanmaktadır.

Genel Bilgi

Beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde beyin, beyincik, omurilik, kol, bacak ve organlara dağılan sinir lifleri ile ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili cerrahi uzmanlık hizmeti verilmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi branşının ilgilendiği hastalıklar arasında ilişkili bazı hastalıklar bulunmaktadır:

 • Bel ağrısı,
 • Boyun ağrısı,
 • Karıncalanma, (El – Kol – Bacak – Ayak)
 • Baş Ağrısı,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Baş Dönmesi,
 • Bayılma,
 • Burundan su gelmesi,
 • Çift görme,
 • Denge bozukluğu,
 • Duyu (His) kaybı
 • Titreme, (El – Kol – Bacak – Ayak)
 • Uyuşma, (El – Kol – Bacak – Ayak)
 • Ayak düşüklüğü,
 • Göz kapağı düşmesi,
 • Göz kayması,
 • His (Duyu) Kaybı,
 • Nöbet, (Havale)
 • Yüz ağrısı,

Bu hastalıkların ya da şikayetlerin beyin, beyincik, omurilik ile ilgili olabilirliği de göz önünde bulundurularak gerekli tetkikler hastanemizde uzman beyin ve sinir cerrahisi doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi ve muhakkak ilgili doktorlar tarafından hastanın muayene edilmesi gerekmektedir.

Yapılan muayene sonrasında alanında uzman hekimlerimiz tarafından tanı konulabilmesi için bazı tetkikler yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde ileri görüntüleme yöntemleri kullanılarak da tam ve kesin tanı konulması sağlanmaktadır. Konulan teşhisin ardından da gerekli bilgilendirmeler yapılarak nasıl bir tedavi uygulanabileceği konusunda hastalarımıza tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmesi sağlanmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüzde birçok ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi uygulanmaktadır. Bu gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanacak yöntemlerin neler olacağına karar verilebilmesi için öncelikle hastalığın tanısının konulması gerekmektedir. Ardından da gerekli tedavi süreci başlatılacaktır. Bunların arasında günümüzde sıklıkla görülmekte olan bazı hastalıklar bulunmaktadır:

Damar Tıkanıkları
Damarların iç taraflarında yağ ve kolesterol birikimleri ile oluşmaktadır. Kalp ve damar tıkanıkları hayati sonuçlara neden olabilmektedir. Genel olarak son evreye kadar belirti verilmediği için de inmeye neden olabilir.
Beyin damar tıkanıklığı genel olarak damar içinde plak birikimleri nedeniyle oluşmaktadır. 3 farklı nedenden ötürü inmeye neden olabilir.
Bunlardan ilki, plağın zaman içinde damarı daraltması sonucu beyne giden kan akışının azalması ve damarın tamamen tıkanmasına yol açmasıdır. İkincisi ise plak, arter duvarını deforme edebileceğinden kan pıhtısı oluşumuna neden olmasıdır. Bir diğer nedeni ise plak nedeniyle damar yırtılmasıdır.

Skolyoz Hastalığı
Omurganın, genel olarak göğüs ve bel tarafında görülen yana doğru eğim olması nedeniyle oluşmaktadır. Eğriliğin 20 derecenin üzerinde olduğu durumlarda cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.

İlerleyen tıp teknolojisi sayesinde omurilik fonksiyonlarının görüntülenmesi gibi yöntemler ile ameliyat sırasında hastada oluşabilecek sorunları minimuma indirmeye yardımcı olmaktadır.

Kafa veya Boyun Travmaları
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarının herhangi bir yaralanma ya da kaza durumunda kafa ve boyun travmalarına yönelik gerekli tetkiklerin yapılması sonucunda değerlendirmeye alınarak tanı konulması sağlanmaktadır

Omurgada Meydana Gelen Bel ve Boyun Fıtıkları
Genel olarak büyük çoğunluğu cerrahi bir işlem gerektirmeden tedavi edilebilmektedir. Hastalığın durumuna göre yapılan testler sonucunda tedavi yöntemine karar verilmektedir. Cerrahi işlem dışında ilaç ve fizik tedavi, fizyoterapi gibi uygulanan tedaviler yapılmaktadır.

Doğumla Oluşan Sinir Sistemi Hastalıkları
Hamilelik döneminde kontrollerin ihmal edilmemesi tavsiye edilmektedir. Ancak gelişen tıp teknolojisi sayesinde bu tip doğumla oluşan sinir sistemi hastalıkları teşhis edilebilmektedir. Bu gibi hastalıklar doğum sonrasında da oluşabilmektedir. Hastanemiz beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından etkin tanı ve tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Sinir Sistemindeki Tümörler
Beyinde ve omurilikte oluşan tümörlere denilmektedir. Eken teşhis edilebilmesi son derece önemlidir. Bu doğrultuda ileri görüntüleme teknikleri ile tanı konulmaktadır.

Teşhis konulduktan sonra da tedavi planı oluşturularak bazı ileri inceleme tetkikleri de istenebilmektedir. Bu gibi hastalıklarda beyin ve sinir cerrahisi tedavisinde tümörün tamamının çıkarılması esas amaçtır. Ancak tedavi stratejisi oluşturulurken tümörün yeri, tipi, büyüklüğü ve hastanın tercihi gibi birçok farklı etken de dikkate alınmaktadır.

Ameliyat dışında kemoterapi, radyoterapi gibi uygulamalar ile tedavi süreci desteklenmektedir.

Var Olan Kronik Ağrılar
3 ay ve daha uzun süreli kronik ağrılar her ihtimali değerlendirmek adına mutlaka beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından da incelenerek değerlendirmeye alınmalıdırlar. Teşhis konulduktan sonra gerekli tedavi süreci uzman hekimlerimiz tarafından başlatılmaktadır.

Anevrizma
Kan damarlarının duvar kısımlarında oluşan zayıflama sonucu genişlemesi nedeniyle oluşmaktadır. Zayıflama, incelme ve yırtılma gibi riskler bulunmaktadır. Günümüzde genel olarak ameliyat tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde hasta uzun süre hastanede yatmak durumunda kalabilmektedir.
Ancak günümüzde dünyada birçok hastanede uygulandığı gibi Özkaya Tıp Merkezi beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde de endovasküler tedavi yöntemleri yardımı ile hastalar artık 1 ila 2 gün süreyle hastanede kalması yeterli olmakta ve tedavileri yapılmaktadır.

Hidrosefali
Beyin omurilik sıvısının tıkanıklığı ya da emilim dengesinin bozulması dolayısıyla genişleme ve omurilik sıvısının birikmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Tedavi süresince beyin dokusuna zarar verilmemesi için sıvı ve basıncın normal değerlerde bulunması ve de tutulması amaçlanmaktadır.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları biriken aşırı sıvıyı şant adı verilen yöntem ile karın boşluğuna yönlendirmeyi sağlamaktadırlar. Bunun ardında da hastanın takibi sağlanmaktadır.

Beyin Kanamaları
Kafatası içinde, beyin dokusu ve beyin boşluklarındaki kanamalar nedeniyle oluşan bir hastalık durumudur. Ölümlere ve ciddi sakatlıklara neden olabilmektedir.

Nedenleri arasında genel olarak doğuştan damar bozuklukları, hipertansiyon, tümör, kafa travmaları ve de kokain ya da amfetamin kullanımı yer almaktadır.

Beyin tomografisi, kanamayı en iyi ve de en hızlı şekilde göstermektedir. Aynı zamanda da kanama çeşidinin de belirlenmesini sağlamaktadır. Tomografi sonrasında gerekli durumlarda bilgisayarlı anjiyografi, MR, MR anjiyografi gibi tetkikler kullanılarak da beyin kanamasının altında yatan neden teşhis edilebilmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Özkaya Tıp Merkezi beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde beyin ve sinir hastalıklarının teşhisi için uygulanan bazı tanı yöntemleri bulunmaktadır. Bu tanı yöntemleri ile hastalıkların teşhis edilmesi ve de uygulanacak tedavi planının sürecinin başlanması sağlanmaktadır:

Direkt Röntgenogram
Özellikle kafa travmalı hastalara uygulanan ilk teşhis yöntemidir. Kırık, çatlak ya da kayma gibi patolojilerin saptanmasını sağlayarak bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Bu sayede kesin ve de hızlı bir şekilde tanı konulması ve de tedavi sürecinin başlaması sağlanmaktadır.

Elektroensefalografi
Beyin elektriksel faaliyetlerinin incelenmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Bilgisayarlı Tomografi
Ayrıntılı kesit görüntülerden oluşan kemik, damar ve dokuların özel ışınlı röntgen cihazı ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Ayrıntılı olarak kesitlerin görüntülenebilmesi birçok açıdan olumlu fayda sağlamaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme
Ayrıntılı olarak bir bölgenin iç yapısını görüntülemede kullanılan bir yöntemdir. Bu görüntüleme yöntemiyle de ayrıntılı bir şekilde bölgenin incelemesi yapılabilmektedir.

Lomber Ponksiyon
Beyin omurilik sıvısının örneğinin alınması işlemidir. Biyokimyasal, mikrobiyolojik vb. inceleme yapılmak için tercih edilen bir tıbbi yöntemdir.

Ultrasonografi
Ultrason kullanılarak bölgenin görüntülerinin elde edilmesi işlemine denilmektedir.

Biyopsi
Merkezi sinir sistemi hastalıklarında kesin teşhis için açık cerrahi ya da stereotaktik yöntemlerle yapılan tıbbi bir uygulamadır.

Elektromiyografi
Kas ve sinir hastalıklarının incelenmesi adına kullanılan bir yöntemdir.

Beyin Damar Hastalıkları ve Sıklıkla Karşılaşılan Durumlar

 

Beyin ve sinir cerrahisi alanında sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve de mutlaka müdahale edilmesi gereken kimi durumlar bulunmaktadır. Bunların arasında ilk olarak çeşitli nedenlerden dolayı beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç yer almaktadır.

Beyin dokusunda ve zarında oluşan beyin kanaması, şah damarı tıkanıklığı, beyinde ya da omurilikte yer alan tümörler, kazaların ya da yaralanmaların neden olduğu tümörler, bel ve de boyun fıtıkları, çocuklarda bulunan tümör ve diğer damar hastalıkları gibi birçok durumda müdahale edilmesi gerekmektedir.

Beyin tümörleri, genel olarak çoğunlukla hızlı bir şekilde büyüyen ve de yayılan kitleler olmakla birlikte iki alt tür bulundurmaktadır. Bunlardan ilki, Primer beyin tümörleri yaşamı tehdit eden tümörlerdir ve genetik ya da çevresel nedenlerden ötürü oluşmaktadırlar. İkincisi Sekonder tümörler ise vücudun başka bir bölgesinde öncelikle başlamış ve sonrasında beyne sıçramış tümörlere denilmektedir. Kolon, pankreas gibi tümörlü bölgelerden sıçrama yapabilmektedir.

Beyin damar hastalıkları üç çeşitte incelenmektedir. Bazı nedenlerden ötürü beyin damarı daralması, beyin damarı tıkanması ya da beyin damar kanaması gibi oluşan durumlar söz konusudur.

Beyin kanamaları ise beynin içinde yer alan atardamarların kimi nedenlerden dolayı zayıflaması nedeniyle yırtılması sonucu oluşmaktadır. Genel olarak birdenbire ya da beklenmedik kaza ya da yaralanmalardan oluşan travmalara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bilinç kaybı, uyuşukluk, uyku hali, bulantı ve kusma gibi belirtileri bulunmaktadır.

Şah damarlarının boyun ya da beyin içerisinde daralması ya da tıkanması sonucu pıhtı oluşumuna neden olmaktadır. Bu da inmeye sebep olmaktadır. Bu nedenle bu gibi durumlarda doğru yöntemler ile hızlı bir şekilde gerekli tedavinin yapılması gerekmektedir.

İnme, beyne giden kas beslenmesinin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Beyinde hasar bırakabilme ihtimali nedeniyle hayati tehlikesi de son derece bulunan bir durumdur. Beyin ve sinir cerrahisi uzman doktorları tarafından titizlikle ve de hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Omurga hastalıklarının çoğunluğu yaşa bağlı olarak gelişmektedir. Kas ve eklem ağrıları, bel fıtığı ya da boyun fıtığı gibi nedenlerden ötürü kaynaklanabileceği gibi kaza ya da yaralanma gibi travmalara bağlı olarak da gelişim göstermektedir.

Travmalar, dış etkenlere bağlı olarak oluşan doku ve organ hasarlarına neden olabilmektedir. Omurga yaralanmalarında hem duyu hem de hareket kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle teşhis için radyolojik görüntülemeler kullanılmaktadır. Kafa travmalarında da teşhis son derece hızlı olmalıdır.

Travmanın vermiş olabileceği hasara göre beyin cerrahı tarafından hasta değerlendirilir ve ona uygun ihtiyaç duyulan tedavi süreci planlaması yapılarak hızlı bir şekilde başlatılmaktadır.

Ameliyat Risklerini Minimuma İndiren Yöntemler Nelerdir?

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında ilerleyen teknoloji sayesinde ameliyatlar günümüzde üç boyutlu görüntüleme imkanı sağlayan bir sistemler ile yapılabilmektedir.

Nöro navigasyon adı verilen bu sistem ile beyin tümörleri, biyopsisi, omurilik cerrahisi ve de Parkinson cerrahisinde ameliyat öncesi ya da o sırada kullanılan bir tıbbi yöntemdir. Hastanemizde de gerçek zamanlı görüntüleme tekniği sayesinde operasyonlarda gerekli planlamaların yapılması ve de takibi sağlanmaktadır.

Beyin ve sinir cerrahisi alanında kullanılan bir diğer ileri teknoloji ise nöro monitorizasyon uygulaması olan tıbbi yöntemdir. Ameliyat öncesinde hastanın yüz, kol, bacak bölgelerine elektrotlar yerleştirilmektedir ve bunlar sayesinde ameliyat süresince bu elektrotlardan sinyal alınması sağlanmaktadır.

Sinyallerde herhangi bir düşme olduğunda ise cerrah bilgilendirilmektedir. Bu sistem sayesinde ameliyattan sonra yüzde, kollarda ya da bacaklarda oluşabilecek felç oranı ciddi oranda azalması sağlanmıştır.

Hipofiz, ventrikül içi tümörleri ameliyatlarında ise endoskopi yöntemi kullanılmaktadır. Bel fıtığı ameliyatlarında da tercih edilmektedir. Bu sayede geniş görüş açısı sağlanmış olmaktadır.

Beyin ve sinir cerrahisi alanında kullanılan yöntemlerden biri olarak Gliolan Boyama Tekniği de kullanılmaktadır. Tümörün farklı renklerde görülmesi sağlanarak maksimum düzeyde çıkarılması sağlanmaktadır. Uyanık kraniotomi de beyin ve sinir cerrahisi kullanılmaktadır.

Konuşma merkezi ya da kol, bacak hareketlerinden sorumlu olan tümörlerin ameliyatlarında hasta uyanık tutularak ameliyatları yapılmaktadır. Bu yöntem ile konuşma, kol ve bacak hareketleri gibi ameliyat sırasında kontrol edilmesi sağlanarak herhangi bir hasar oluşması engellenmektedir.

Omurga ameliyatlarında kullanılan intraoperatif BT (O-Arm), ameliyat sürecinde tomografi çekilmesini ve her aşamada kritik bilgilerin verilmesini sağlamaktadır. Özellikle de 3 boyutlu görüntü verebilmesi sebebiyle omurga vidalama ameliyatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Açılan küçük kesiler ile ameliyat yapılmasını sağlamaktadır. Böylece enfeksiyon riski de azalmaktadır.

Özkaya Tıp Merkezi olarak beyin ve sinir cerrahisi konusunda uzmanlaşmış cerrahlarımız tarafından gerekli tanı ve tedaviler yapılmaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi alanındaki hekimlerimiz tanı koymak amacıyla MRI, diğer adıyla manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi gerekli testlerin yapılmasını istemektedirler. Bunların sonucunda değerlendirmeler yapılmakta ve de teşhis konulmaktadır.

İhtiyaç duyulan tedavi planının oluşturulması ve hastaya gerekli bilgileri verilmesi hekimlerimiz tarafından son derece dikkatle ve de özenle yapılmaktadır. Gerek duyulan ameliyatın yapılması sonrasında ilgili değerlendirilmelerin ve ardından uygulanacak tedavilerin belirlenmesi ve kontrol süreçleri de büyük özenle hastanemizde doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Tedavi Yöntemleri

 

Özkaya Tıp Merkezi olarak beyin ve sinir cerrahisi konusunda uzmanlaşmış cerrahlarımız tarafından Parkinson ve benzeri hastalıklarda beyin pili uygulaması yapılmaktadır. İlaçlar ile tedavisi başarılı olmayan epilepsi hastalığı gibi durumlarda da epilepsi cerrahisi ameliyatları planlanması yapılmaktadır.

Omurga travması, omurilik kanal daralması, belde kayma ya da doğumsal hastalıklarda da cerrahi girişim uygulaması yapılmaktadır. Bel ve boyun fıtık hastalıkları da beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimlerimiz tarafından tedavi edilmektedir.

Beyin damar hastalıklarının tedavi sürecine başlamak için endovasküler nöro radyoloji ve cerrahi çalışmaları yapılmaktadır. Beyin ve omurilik tümörleri, beyin ve sinir tümörleri konusunda mikro cerrahi ve endoskopik uygulama teknikleri ile cerrahi girişim uygulama hizmetleri de hastanemizde beyin ve sinir cerrahi bölümümüzde verilmektedir.

Özkaya Tıp Merkezi olarak beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde yer alan uzman hekimlerimizin muayeneleri doğrultusunda ilgili testlerin yönlendirmeleri yapmakta ve sonuçlar ile ilgili olarak detaylı yapılan incelemeler doğrultusunda hastalarımızın da doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Rahatsızlığın ya da şikayetlerin neden olduğu belirlendikten sonra teşhise istinaden neler yapılması gerektiği belirlenmekte ve ona göre tedavi sürecine yönelik hastalarımız bilgilendirilmektedir.

Herhangi bir beyin ve sinir cerrahisi alanında hastalıklara yönelik bir şikayetiniz var ise mutlaka gerekli muayeneleri ve de kontrolleri yaptırmanız hekimlerimiz tarafından tavsiye edilmektedir.

Yapılan muayeneler ve de tetkikler sonrasında yapılacak değerlendirmeler neticesinde uzman hekimlerimiz tedavi sürecine karar vererek tedavi planı hakkında hastalarımızı bilgilendirmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi beyin ve sinir cerrahisi alanında da özellikle olmak üzere erken teşhis son derece önemlidir.

Özkaya Tıp Merkezi olarak beyin ve sinir cerrahisi bölümümüz ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde uygulamakta ve de hizmet vermektedir.

Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?