İşitme (Odyoloji) Testleri

Last Updated on February 17, 2023

Özkaya Tıp Merkezinde İşitme Testi veya bilinen diğer adıyla Odyoloji Testi, Kulak Burun Boğaz uzmanlarımızın isteği üzerine yapılmaktadır. Bu testler hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
Hastanın işitme testi yaptırmasının gerekliliğine KBB uzmanı tarafından karar verilir. Bu testler sayesinde, kulaktaki işitme kaybı saptanabilir ve işitme kaybının derecesi belirlenebilir.

İşitme Testi Nasıl Yapılır?

Kulaktaki işitme kaybının test edilmesi ve ölçümlenmesi açısından büyük önem taşıyan odyoloji testi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır:

  • Ses yalıtımlı bir odada gerçekleşen test esnasında, bireyin dışarıyla bağlantısını kesecek bir kulaklık takılır.
  • Kulaklıktan farklı frekans aralıklarında sesler verilerek kişinin tepkileri, kemik ve hava iletimi değerlendirilir.
  • Hastaya, herhangi bir ses duyması halinde elinde bulunan kumandadaki butona basması söylenir. Duyduğu sesin şiddeti az, çok, ince ya da kalın olabilir.
İşitme Testinin Türleri Nelerdir?

İşitme testinin 4 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar, saf ses odyometrisi, timpanometri testi, akustik refleks testi ve konuşma odyometrisidir.

İşitme testinin 4 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar, saf ses odyometrisi, timpanometri testi, akustik refleks testi ve konuşma odyometrisidir.

Timpanometri

Orta kulak basıncını ölçmek için yapılan timpanometri testinde, dış kulak yoluna hava basıncı verilerek, kişinin orta kulak ve kulak zarı hareketliliği ölçülür. Bu ölçümlerle, yapıların fonksiyonu hakkında bilgi toplanır.
Ölçümler, kulağa bir prob yerleştirilerek yapılır. Bebeklere bile kolayca uygulanabilecek bir testtir. Timpanometri testi yapılacak hastanın kulak zarının delik olmadığına emin olunmalıdır.

Akustik Refleks Testi

Orta kulakta bulunan stapes kasının akustik uyaranlara verdiği tepkilere akustik refleks denir. Kişilerin beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi edinmenin yolu akustik refleks testidir. İşitme kaybına neden olan durumun yerini saptamak için yapılmaktadır.

Saf Ses Odyometrisi

En sık kullanılan işitme testidir. Saf ses odyometrisi, her iki kulağın farklı frekanslarda duyabileceği minimum ses düzeyini belirlemek için kullanılır. Ses geçirmez bir odada, hastaya özel bir kulaklık aracılığıyla farklı frekanslarda sesler dinletilir.

Hasta, butona basarak bu sesleri duyup duymadığını veya ne kadar duyduğunu belirtir. İşitilen sesin seviyesi saf ses odyometrisi ile belirlenir.

Hava yolunun ve kemik yolunun işitme düzeyi de bu ölçüm sayesine belirlenir. Hava yolu ölçümlerinin temel amacı, işitme eşiğinin düzeyini belirlemektir. İşitme kaybının derecesini ölçerken, kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi vermektedir.

Bu ölçümle, kişinin sensörinöral duyarlılığı da tanımlanmaktadır. Sensörinöral duyarlılık veya sensörinöral işitme kaybı, çevresel konuşmaların ses seviyesinin yeterince yüksek olduğu durumlarda dahi, konuşmaların anlaşılmasında güçlük yaşamak olarak tanımlanabilir.

Konuşma Odyometrisi

Konuşma odyometrisinin temelini kulağın temel görevi olan insan seslerinin duyulması değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Özkaya Tıp Merkezinde uygulanan bu test, insan sesini temel alarak yapılır. Sesin kulaktaki uyarılması değerlendirilmesi ve kişinin kulak fonksiyonları hakkında bilgi edinilmesi konuşma odyometrisinin asıl amacıdır. Bu test ile belirlenen eşikler yardımıyla, hastanın konuşmayı ayırt etme eşiği, rahat dinleme eşiği ve konuşmayı alma eşiği ölçülür.

Rahat Dinleme Eşiği

Rahat dinleme eşiği, MCL (Most Comfortable Level), kişinin konuşmayı alma eşiği ve rahatsız edici ses düzeyi arasında kalan dinleme düzeyidir. Rahatsız edici düzey, UCL (Uncomfortable Level) olarak da bilinir, hastanın ses şiddetinden rahatsızlık duyduğu noktadır.
İletimden kaynaklı sorun yaşayan hastaların SRT ve UCL skorları genellikle yüksek çıkar. Konuşma odyometrisine göre, herhangi bir işitme problemi olmayan kişilerin SRT değeri 20 dB, MCL değeri 40 dB – 60 dB, SDS değeri %90+ ve UCL değeri 100 dB – 200 dB arasında seyretmektedir.

Konuşmayı Alma Eşiği

Konuşmayı alma eşiği, SRT (Speech Reception Threshold) olarak da bilinir, hastanın duyduğu kelimelerin %50’sini işitebilmesini baz alan ses şiddetidir. Hastaya 10 dB – 15 dB üzeri 6 kelime verilir. Bu kelimelerin tamamı doğru tekrar edilirse, ses şiddeti 5 dB azaltılır ve yeni bir liste verilir. Ardından 3. kez 5 dB şiddeti azaltılmış ses grubu sunulur. Hastanın bu aşamalarda doğru duyduğu kelimelere istinaden, hastanın konuşmayı alma eşiği ölçümlenir.

Konuşmayı Ayırt Etme

Konuşmayı ayırt etme, SDS (Speech Discrimination Score) olarak da bilinir, hastanın konuşmayı alma eşiği sonuçlarının üzerine 25 dB – 40 dB eklenerek ve 25 adet tek heceli kelime listesini tekrar ettirme yöntemiyle uygulanır. Doğru verilen cevaplar 0.04 ile çarpılır ve elde edilen rakam, kişinin konuşmayı ayırt etme seviyesini ortaya çıkarır. İşitme sorunu olmayan kişilerde, konuşmayı ayırt etme oranı %90 civarlarındadır.

İşitme Testi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

İşitme testinin sonuçları KBB uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. İşitme kaybı ve tedavi gerektiren bir durumlar uzman doktorunuz tarafından incelenip tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

İşitme Kaybının Dereceleri Nelerdir?

İşitme kaybının seviyelerini incelemek gerekirse;

  • Normal işiten kişiler 20 dBHL’ye kadar olan düşük sesleri işitebilirler.
  • Hafif işitme kaybı yaşayan bireylerin duyma yeteneği daha iyi olan kulaktaki işitme kaybı 25 dBHL – 39 dBHL arasındadır. Bu hastalar, gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte bir miktar zorlanır.
  • Orta dereceli işitme kaybı yaşayanlar, daha iyi duyma yeteneği olan kulağa göre 40 dBHL – 69 dBHL arasında bir işitme kaybı yaşarlar. İşitme cihazı olmadan konuşulanları takip etmekte zorlanırlar.
  • İleri düzeyde işitme kaybı yaşayan bireyler, duyma yeteneği daha iyi olan kulakta oranla 70 dBHL – 89 dBHL arasında işitme kaybı hissederler. Güçlü işitme cihazları, hatta implant operasyonu gereklidir.
  • Ağır işitme kaybı olan insanların işitme kaybı 90 dBHL’den başlar. Bu kişiler, dudak okuma ve işaret dili öğrenmeye, implant takılmasına ihtiyaç duyarlar.
Open Chat
1
Hello, how can we help you?
Hello, how can we help you?